Audyty zewnętrzne - DEMAG Consulting

Audyty zewnętrzne

Współpracuje z jednostkami certyfikującymi jako audytor zewnętrzny.

Audyt zewnętrzny to analiza wykonywana  przez niezależnego audytora, który nie jest związany z audytowaną organizacją. 

Wykonuje audyty tzw. trzeciej strony, które związane są z procedurą certyfikacji. Pozytywny wynik przeprowadzonego przeze mnie audyty jest podstawą do otrzymania certyfikatu systemu zarządzania jakością.

 

Audyt zewnętrzny

 

Dlaczego warto ze mną współpracować?

 

Jestem trenerem, ekspertem oraz auditorem wiodącym zintegrowanych systemów:

-       PN-EN ISO 9001:2015-10 - system zarządzania jakością

-       PN-EN ISO 14001:2015 - system zarządzania środowiskowego

-       PN-EN ISO 45001:2018-06 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Specjalizuje się również w BHP, dzięki czemu mam możliwość połączenia podstaw prawnych z praktyką i dostarczenie indywidualnych rozwiązań do Państwa potrzeb.

 

Jakie korzyści niesie norma ISO 14001:2015?

 

Korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji normy ISO 14001 to m.in.:

-       spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, dzięki czemu organizacja unika kar finansowych.

-       lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska obecnie i w przyszłości.

-       optymalizacja wyboru surowców, materiałów i produktów, co powoduje oszczędności finansowe.

-       przygotowanie procesów magazynowania, pakowania,i transportu, co skutkuje lepszym wykorzystaniem środków transportu.

-       tworzenie wizerunku firmy przyjaznej środowisku, co pozytywnie wpływa na relacje z klientami, partnerami biznesowymi oraz otoczeniem.

 

 

  

Do kogo skierowana jest norma ISO 14001:2015?

 

Norma ISO 14001 skierowana jest do każdej organizacji, która prowadzi działalność produkcyjną, przetwórczą lub usługową. Wielkość organizacji nie ma znaczenia.

Warunkiem koniecznym jest działalność zgodnie z celami środowiskowymi i ustaloną polityką.

 

 

Jak skorzystać z audytu zewnętrznego?

 

Do każdego audytu podchodzę z największą starannością, dlatego wszystkie oferty przygotowują indywidualnie. 

Proszę o kontakt:

email: biuro@demag.com.pl 

telefon: +48 788 576 034

 

Chcesz posłuchać więcej o adutyach? Zapraszam do podcastów! 

 
Podcast „Magazynowanie materiałów niebezpiecznych. Co zrobić, aby teoria i praktyka szły ze sobą w parze?” posłuchasz tutaj.
 
Podcast „ISO 14001- Jak połączyć praktykę z wymaganiami norm, aby system pomagał, a nie przeszkadzał?” posłuchasz tutaj.
 
 
 

Kontakt

Masz pytania? Doradzimy na pewno