Doradztwo prawne - DEMAG Consulting

Doradztwo prawne

 

Jako ekspert jestem zaznajomiona ze wszystkimi normami prawnymi, które dotyczą magazynowania materiałów niebezpiecznych.

Jestem praktykiem - zawsze staram się znaleźć takie rozwiązania, które spełniają nie tylko normy prawne, ale są również możliwe do wprowadzenia w danym przedsiębiorstwie.

 

 doradztwo prawne

 

W jaki zakresie udzielam wsparcia?

 

Wspieram organizacje w zakresie:

 

Czym są karty charakterystyki?

 

Karta charakterystyki to dokument zawierający opis  potencjalnych zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna oraz sposób postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

Jest to jeden z najbardziej użytecznych sposobów komunikacji pomiędzy dostawcą, producentem i dalszym użytkownikiem substancji chemicznych.

Obowiązek jej sporządzenia wynika z rozporządzenia REACH.

Karta charakterystyki oraz kompleksowa wiedza i stały monitoring wszystkich istotnych przepisów są niezbędne do stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych w działalności zawodowej. 

 

Jak skorzystać z doradztwa prawnego?

Oferty przygotowuję indywidualnie na podstawie wstępnej rozmowy z osobą zainteresowaną.

 

Proszę o kontakt:

email: biuro@demag.com.pl 

telefon: +48 788 576 034

 

 

Kontakt

Masz pytania? Doradzimy na pewno