Aktualności

Kategoria: Aktualności 

CLP - co to jest za rozporządzenie?


Prowadząc firmę, należy poznać i śledzić na bieżąco zmiany w przepisach prawnych dotyczącej danej branży lub rodzaju działalności. Warto pamiętać, że są to zarówno przepisy krajowe, jak i regulacje międzynarodowe, na przykład te obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Jednym z takich przepisów mających podstawy w prawie międzynarodowym jest rozporządzenie CLP.

Spis treści:

  1. O czym mówi rozporządzenie CLP?
  2. Czym jest i jak powstało CLP?
  3. Znaczenie CLP dla krajowego rynku
  4. CLP w Twojej firmie

O czym mówi rozporządzenie CLP?

Rozporządzenie CLP dostosowuje przepisy Unijne do globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów ustanowionego przez Narody Zjednoczone. Określa ono klasyfikację, zasady oznaczania i pakowania produktów, w których zawarte są potencjalnie niebezpieczne środki chemiczne.

Rozporządzenie to będzie miało zastosowanie szczególnie w branżach chemicznych: środków czystości, leków, preparatów ogrodniczych i rolniczych. Określa ono zasady co do tego, w jaki sposób środki chemiczne muszą być pakowane i przechowywane. Mówi też, z jaką dokładnością określony ma być skład preparatów oraz jak ostrzegać użytkowników przed potencjalnie szkodliwym działaniem produktu.

Czym jest i jak powstało CLP?

 

CLP jest rozporządzeniem Unii Europejskiej wprowadzonym w 2009 roku. Od tego czasu jego treść zastąpiła dwie dyrektywy unijne: o klasyfikacji i etykietowaniu substancji niebezpiecznych oraz o preparatach niebezpiecznych. Przepisy tego rozporządzenia były wprowadzane stopniowo aż do 2015, kiedy to całkowicie wyparły wspomniane wcześniej dyrektywy, i zaczęły obowiązywać w pełni.

Znaczenie CLP dla krajowego rynku

Nowe przepisy przyniosły wiele zmian szczególnie w zakresie oznaczeń oraz zabezpieczania transportu. Dla gospodarki największe znaczenie mają zmiany dotyczące klasyfikacji substancji. Zmianom uległy niektóre kryteria kategoryzacji. Na wniosek różnych podmiotów może dochodzić również do zharmonizowania oznaczeń i klasyfikacji niektórych substancji, co nakłada ten obowiązek na wszystkich producentów z terenu objętego rozporządzeniem.

Skorzystaj z usług consultingowych i dowiedz się więcej!

CLP w Twojej firmie

W zakresie firmy ważne jest dostosowanie piktogramów do nowych standardów oraz śledzenie zmian w klasyfikacji substancji, które są produkowane bądź transportowane przez przedsiębiorstwo. Warto sprawdzać też, czy substancje są wykorzystywane zgodnie z dopuszczalnym przeznaczeniem. Zmienić mogą się również oceny ryzyka w firmie - najlepiej przeprowadzić ich ponowną analizę i odpowiednio zmodyfikować wytyczne i procedury. Konieczne jest też przeszkolenie pracowników w sprawie wdrażania i stosowania nowych wytycznych.

Dostosowanie działań firmy do wymogów CLP nie jest trudne i zwykle nie generuje wysokich kosztów. Wymaga jednak uwagi i dokładnej analizy zmian w obowiązujących przepisach. Gdy brakuje na to czasu, lepiej skorzystać z usług specjalistów w tym zakresie.

Kategorie:

Kontakt

Masz pytania? Doradzimy na pewno