Aktualności

Kategoria: Aktualności  Artykuły 

Co to jest ISO 14001? Jak uzyskać ten certyfikat?


Certyfikat ISO 14001 to oficjalne potwierdzenie, mówiące o spełnieniu przez przedsiębiorstwo wymagań w zakresie ochrony środowiska. Poświadcza on stosowanie systemu zarządzania środowiskowego, który jest jednym z najpopularniejszych znormalizowanych systemów zarządzania na świecie. Ze względu na coraz większe znaczenie trendów proekologicznych, uzyskanie tej certyfikacji staje się dla wielu przedsiębiorstw wręcz koniecznością. 

 

Spis treści:

  1. Czym jest ISO 14001?
  2. Jak uzyskać certyfikat środowiskowy?
  3. Na czym polega wdrożenie ISO 14001 2015?

 

Czym jest ISO 14001?

Certyfikat ISO 14001 potwierdza stosowanie przez przedsiębiorstwo lub organizację systemu zarządzania środowiskowego. System ten tworzy się w oparciu o tzw. podejście procesowe, uwzględniające zbiór zasad, które zostały zapisane w normie ISO 14001:2015. To jedna z norm opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), zaimplementowana w Polsce przez PKN - Polski Komitet Normalizacyjny. Zawiera ona zapisy dotyczące polityki środowiskowej, wymagań systemu zarządzania środowiskowego, jego planowania, wdrażania, funkcjonowania i weryfikacji oraz wytyczne stosowania normy. 

 

Jak uzyskać certyfikat środowiskowy?

Za certyfikację systemu środowiskowego odpowiadają akredytowane przez Polskie Centrum Certyfikacji oraz zagraniczne organizacje akredytujące jednostki certyfikujące. Wykaz tych jednostek jest dostępny na stronie www.pca.gov.pl. By uzyskać certyfikat ISO 14001, należy zgłosić się do wybranej jednostki i przejść pomyślnie proces certyfikacji. Przed tym konieczne jest jednak wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, tj. dostosowanie przedsiębiorstwa do normy ISO 14001:2015. 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego, zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem technicznym oraz wdrażaniem systemów zarządzania, m.in. wg. normy PN-EN ISO 14001:2015.

 

Na czym polega wdrożenie ISO 14001 2015?

Zastosowanie w praktyce wymagań stawianych przez normę ISO 14001 sprowadza się przede wszystkim do:

  • Zidentyfikowania aspektów środowiskowych w przedsiębiorstwie,
  • Zidentyfikowania prawnych wymagań środowiskowych dotyczących jednostki, 
  • Sklasyfikowania poszczególnych aspektów środowiskowych wg. ich istotności, 
  • Opracowania zasad i procedur postępowania z aspektami znaczącymi zgodnie z normą oraz wymaganiami prawnymi, 
  • Wdrożenia powyższych oraz weryfikacji, 

 

Konieczne jest także dostosowanie przedsiębiorstwa do innych wymagań normy, dotyczących m.in. polityki środowiskowej, ryzyka, zarządzania personelem, audytów czy awarii środowiskowych. Ilość wymagań jest duża, wdrożenie większości z nich w praktyce nie jest jednak trudne. Najbardziej problematycznym aspektem jest zazwyczaj dostosowanie przedsiębiorstwa do różnorodnych wymagań prawnych. 

Kategorie:

Kontakt

Masz pytania? Doradzimy na pewno