Aktualności

Kategoria: Aktualności  Case study 

Cudowne przemienienie sorbentów palnych w niepalne


Audyt w centrum logistycznym, magazyn materiałów budowalanych. Znajdował się tam cement, piasek, rozpuszczalniki oraz łatwopalna chemia budowlana. 

 

Usuwanie wycieków - prawidłowe użycie sorbentów

Zapytałam klienta czym usuwa wycieki. Pan mi odpowiedział, że z przyjemnością mi pokaże jakich sorbentów używa.


Podchodzimy do wskazanego miejsca, a ja widzę w pojemniku trociny. Na pytanie, czy używa trocin do wycieków rozpuszczalników - pan odpowiedział, że tak. I podkreślił, że bardzo dobrze się palą…. 


Oczywiście poinformowałam Pana, że to niezgodność ! Nie możemy używać trocin do materiałów łatwopalnych, szczególnie jeśli używamy do tego szufli metalowej, która może wywołać powstanie iskry i pożar. 


Pan się zasmucił, wziął wiaderko i szybko wybiegł z magazynu. Zastanawiałam się czy nie dostanę tym wiaderkiem po głowie... Ale pan wrócił z wiaderkiem pełnym piasku, wsypał do trocin i powiedział: “Teraz już będzie zgodność, bo to już sorbent niepalny” 


Wprawił mnie w konsternację, nie wiedziałam co powiedzieć. Trudno było się z nim nie zgodzić, bo piasek się nie pali, wymieszany z trocinami również nie…


Taką sytuację miałam jedną w swoim życiu. Z jeden strony mnie rozśmieszyła, z drugiej zasmuciła, bo wiele osób nie ma pojęcia czym są sorbenty. 

 


W opisanej firmie najbardziej nie brakowało sorbentów, ale WIEDZY. To od tego, co mamy w głowie zaczyna się świadome dbanie o bezpieczeństwo w firmie. 


Dlatego zapraszam na szkolenia z reagowania na wycieki chemiczne


Dzięki niemu pracownicy m.in:

  • dowiadują się, jak w sposób bezpieczny pracować z materiałami niebezpiecznymi, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wycieków i wypadków.
  • poznają, jakie działania ratownicze należy podjąć, jeśli dojdzie do zalania oczu, twarzy lub zapalenia się odzieży na pracowniku. Dzięki temu skutecznie udzielą pomocy sobie lub innym.

Dowiedz się więcej o szkoleniu: https://www.subscribepage.com/reagowanienawycieki 

 

Kategorie:

Kontakt

Masz pytania? Doradzimy na pewno